Mette Bryn
   
     
   
 
"Ved vannet I og II" - Maleri, 115x55 cm